Category Archives: Překlady

Překlady dobových manuskriptů, fechtbuchů a jiných historických textů

Zákaz používání zbraní a zbroje v hádkách a šarvátkách

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Text je v němčině a je datován 1335. Zákaz používání zbraní a zbroje v hádkách a šarvátkách u městského soudu v Praze, 1335 (německy): Roku 1335 po narození Krista, tři týdny před Velikonocemi, byli v městské radě přítomni radní … [vyjmenováni] … [a bylo rozhodnuto:]…
Read more

Hanns Talhoffer: Popis soudního duelu, 1459

Máme tu další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o text věnující se soudním duelům z pera Hannse Talhoffera. Text je v němčině a je datován 1459. Hanns Talhoffer: Popis soudního duelu, 1459 (německy): Zaprvé, pokud s někým chceš opravdu šermovat, tak hleď, jak a na kterou hodinu to s ním domluvit.…
Read more

Andreas Lignitzer Degen

Přinášíme vám překlad technik boje s dýkou dle Andrease Lignitzera   Codex Danzig (Cod.44.A.8) 1452 Paulus Kal Fechtbuch (MS KK5126) 1480 Goliath (MS Germ.Quart.2020) 1510   [85r] Hie heben sich an Maister Andres lignitzers stuck mit dem degen [127v] Hie hebt sich an der tegenn [98r] Hie heben sich an Maister Anndreß Lintzing erß /…
Read more

inventář hradu Rotštejn 1403

Máme tu třetí drobný překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Tentokrát se týká přejímky inventáře hradu Roštejna z roku 1403. Mezi pánvemi, vepři a motykami se tu objevují částí zbrojí a zbraně. Inventář hradu Rotštejna, 1403 (česky): Léta Božího tisíc čtyřista třetího. Já Petr z Přívory, když jsem se uvázal v purkrabství na Rotštýně,…
Read more