Category Archives: Překlady

Překlady dobových manuskriptů, fechtbuchů a jiných historických textů

Talhoffer jak se chovat před soubojem

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o úvodní slovo z jednoho z  Talhofferových rukopisů popisujících jak se chovat před soubojem. Königsegg Fechtbuch (MS XIX.17-3), úvod (fol. 1r),  cca 1450 (německy): Zaprvé je třeba vědět, že pokud byla jednomu z obou duelantů doručena výzva k soudnímu duelu, nebo ji on napsal…
Read more

Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu díl druhý

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o pokračování způsobů věštby na výsledek souboje z Talhofferova rukopisu z roku 1443. Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství[1], aneb Onomantia, část druhá[2], 1434[3] (německy): Popíši vám Pythagorovo schéma Dále Ptolemáiovo schéma Dále jedno Platónovo schéma Dále jedno schéma od Aristotela A jedno schéma od…
Read more

jak okrást sedláka

V poslední době se čím dál tím víc setkáváme s různými názory na šerm podle fechtbuchů, podle jedněch je to cesta duchovní s vlastním mystičnem, podle jiných je to akademická záležitost zcela odtržená od každodenní reality. Podle nás, nemá pravdu ani jedna strana a v šermířských knihách (a názorech) se dá jen těžko paušalizovat. Jedni…
Read more

Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu z r. 1443

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o okultní praktiky, kterak věštit výsledek souboje či jiného důležitého procesu na základě jmen zúčastněných a dalších pomocných vstupních údajů (Onomantia) tak jak je uvedeno ve fechtbuchu Hanse Talhofferova z r. 1443 . Johannes Hartlieb: Jak si zajistit vítězství[1] , aneb Onomantia, část…
Read more