Monthly Archives: Září 2015

Škola šermu Plzeň

I ve školním roce 2017/2018 pokračuje škola šermu Digladior v kurzu šermu dlouhým mečem v Plzni. Náplní kurzu bude šerm dle aktuálních osnov školy. Čas a místo: Tréninky probíhají pravidelně 1x týdně v tělocvičně T.J. Lokomotiva Plzeň, Úslavská 75 – středa od 19:00 hod do 20:45 hod  - dlouhý meč -  mírně pokročilí – středa od 20:15 hod do 22:00 hod  - dlouhý…
Read more

Ringen

Ringen znamená německy zápas a my tímto slovem označujeme evropský historický zápas. To jak vypadal zápas ve středověku známe z různých učebnic šermu a zápasu (Fechtbuch a Ringbuch), jež se nám dochovali převážně ve staroněmčině, kde se pro zápas používá označení  ringen. Ze studia těchto zdrojů nám vyplývá, že zápasové techniky, byly bojové, při kterých…
Read more

Drilovací polední tréninky

V tomto školním roce otevíráme poprvé polední hodinový trénink. Trénink bude zaměřen na upevňování a prohlubování dovedností získaných na pravidelných trénincích, víkendových seminářích či FechtCampu. Hlavním cílem tréninku je získání dovedností vedoucích k využívání technik v plné rychlosti a s maximálním nasazením. U účastníků jsou doporučené minimální složené zkoušky Digladior I a základní orientace v…
Read more

Hole (kopí)

V tomto školním roce otevíráme poprvé v Praze pravidelné rekonstrukční tréninky na hole (kopí). Budeme trénovat a rekonstruovat techniky boje holí podle Antona Rasta (Cod. I.6.4°2), boj kopím podle Hanze Talhoffera (Cod. I.6.2°1) pak opět hůl podle  Cod. I.6.2°2 což je opis technik podle Andre Paurenfeindta a když zbyde čas tak na nás ještě čeká…
Read more